Hjem » Forsikringer » Hytteforsikring

Hytteforsikring

Forsikring på hytten sikrer deg mot små og store skader. Nøyaktig hva som er inkludert i en hytteforsikring varierer. Det er derfor viktig å sammenligne forsikringene fra de ulike selskapene for å få en oversikt over  pris og dekning.

Du kan spare flere tusen kroner i året på å bytte forsikringsselskap. Ved å legge ut forsikringene dine på anbud hos oss kan du enkelt sammenligne tilbud fra flere selskaper og finne den beste forsikringsavtalen for deg. 

 

Sammenlign tilbud på forsikringer

Hvilken hytteforsikring trenger jeg? 

Først og fremst trenger du en bygningsforsikring, her har du to valg av dekninger som vises i oversikten lenger ned. I tillegg til bygningsforsikring så er det også lurt å forsikre tingene som du har på hytta (innboforsikring). Innboforsikringen kan kjøpes sammen med hytteforsikringen.

Det finnes som regel to ulike forsikringsdekninger for fritidsbolig, her beskrives hva som vanligvis dekkes av de ulike dekningene:

Standard bygning dekker:

 • Brann, lynnedslag og eksplosjon
 • Vann- og rørskader
 • Tyveri og skadeverk
 • Ansvar
 • Rettshjelp
 • Naturskade
 • Offentlig påbud
 • Tap ved at egen bolig ikke kan brukes ved erstatningsmessig skade

Super dekker:

 • Skader forårsaket av skadedyr
 • Følgeskader av håndverkerfeil
 • Skade på våtrom som følge av håndverkerfeil
 • Følgeskader utett tak
 • Insekter, sopp og råte

Hvordan få billigst hytteforsikring?

Utnytt medlemsfordeler

Er du medlem i en forening eller et forbund som kan gi deg rabatt på forsikring? Det kan lønne seg å sjekke når du ser på hytteforsikring. Medlemsfordeler kan spare deg mye på forsikringen. Er du for eksempel medlem av NAF, Nito, Utdanningsforbundet eller LO kan du benytte deg av dette.

Bygningens stand

Nyere hytter har ofte billigere forsikring enn eldre hytter. Hvis du har et eldre hus er det lurt å informere forsikringsselskapet om at du har rehabilitert deler av huset. Har du byttet sikringsskap, oppgradert EL-anlegget eller RØR-anlegget vil du få en lavere pris på forsikringen. Dette gjelder også om du har byttet tak.

Sikkerhetstiltak

Forsikringsselskapet gir avslag på prisen om du har lagt inn alarm med oppkobling til sentral. De gir også avslag om du har installert automatisk vannstopp. Hvis du ikke har alarm eller automatisk vannstopp så kan det være fornuftig å sjekke ut hvor mye avslag du ville fått i prisen på forsikringen om du hadde installert dette.

Dekning

Hvilken dekning du velger påvirker prisen. Om du velger den høyeste dekningen må du derfor belage deg på å betale en høyere forsikringspremie. 

Egenandel

Egenandel er den delen du selv må betale ved et skadeoppgjør. Ofte kan det lønne seg å velge en litt høyere egenandel på hytta for å få prisen på forsikringen ned.

Samlerabatt

Når du samler flere forsikringer hos et selskap får du som regel samlerabatter som ofte er opptil 20 %. Dette kan utgjøre flere tusen for din husforsikring.

Sjekk med flere selskaper

Ikke godta en pris fra et forsikringsselskap før du har sammenlignet mot andre selskaper. Det er store prisforskjeller blant selskapene. Enkleste måten å gjøre dette på er å legge inn en forespørsel hos oss i DineAnbud. Da får du minst 3 pristilbud fra ulike selskaper. Selskapene vet da at de konkurrerer om å få deg som kunde – dermed tilbyr de deg den beste prisen med en gang.

Sjekk forsikringene dine minst en gang i året

Lojalitet lønner seg ikke. Det er lurt å sjekke hva andre selskaper kan tilby minst en gang i året. Dette sikrer deg den beste prisen på dine forsikringer til enhver tid. Fyll ut vårt skjema om dine forsikringer og få flere tilbud tilsendt fra ulike forsikringsselskaper. På den måten finner du det beste tilbudet for deg. 

Spørsmål og svar

Hva er en førsterisikoforsikring?

Førsterisiko er en forsikringsform som innebærer at du selv velger forsikringssummen på det du forsikrer. Det betyr at erstatningen er begrenset til den summen. Dette er mest vanlig for svært eldre bygg med lavere verdi og hvor du som kunde ikke er interessert i å bygge opp tilsvarende bygg hvis den bygningen blir totalskadet. 

Hva er fullverdi?

Fullverdi betyr at hytten din er forsikret til dagens verdi. Ved totalskade vil du dermed få bygd opp et helt nytt hus etter dagens standard og oppgitt areal, uansett kostand.

Hvilken forsikring trenger jeg hvis jeg leier ut hytta? 

Om du leier ut hytta er det viktig at du informerer forsikringsselskapet om dette slik at du får dekning for utleie. Dette er også viktig i forbindelse med eventuelle skadeoppgjør og det er ditt ansvar å informere forsikringsselskapet. 

Hva koster en hytteforsikring?

Prisen avhenger blant annet av hvor hytte befinner seg, hvilken dekning du velger og egenandel. I tillegg vurderes prisen ut i fra byggeår og hvor stor hytta er.