Personvernerklæring og informasjonskapsler

DineAnbud.no, eid av Dine Anbud AS, organisasjonsnummer 930104698, ivaretar personvernet ditt ved å følge personvernforordingen (GDPR) når vi behandler opplysninger du oppgir gjennom tjenesten.

Personopplysninger er all informasjon som kan brukes til å identifisere en fysisk person, for eksempel kontaktinformasjon og søke- og kjøpshistorikk.

Vil du vite mer om hvordan vi behandler opplysningene dine? Send spørsmål til:

Dine Anbud AS

Huldrevegen 8A, 4315 Sandnes

E-post: post@dineanbud.no

Telefon: 464 01 206

Dine Anbud AS har ikke kontroll over praksis for personvern på annonsørers og andre tredjeparters nettsteder og oppfordrer deg derfor til å sette deg inn i eksterne tjenesters retningslinjer for dette.

Her får du en grundig gjennomgang av de ulike kategoriene av personopplysninger som Dine Anbud AS behandler, hvor disse opplysingene kommer fra, og formålet med å behandle dem.

Hvilke personopplysninger Dine Anbud AS behandler, og hva de brukes til
DineAnbud.no hjelper personer med å innhente og sammenligne tilbud på ulike tjenester fra en rekke leverandører. Personopplysningene du oppgir når du bruker DineAnbud.no, er begrenset til de opplysningene leverandørene trenger for å kunne gi deg relevante og konkrete tilbud, basert på dine behov. Tjenesten er gratis, men brukere må godkjenne vilkårene våre for å bruke tjenesten. Du må fylle ut et skjema på nettsiden for å få tilbud. Vi sender informasjonen fra skjemaet videre til leverandørene våre, som lager et tilbud og tar kontakt med deg på telefon, epost eller SMS.

Hvilke personopplysninger vi samler inn, avhenger av hvilke produkter eller tjenester du ønsker tilbud på. Du skriver selv inn personopplysningene som vi får tilgang til og videreformidler til leverandørene. Personopplysningene dine er nødvendige for å levere tjenesten slik den er tenkt, som innebærer at brukeren mottar ett eller flere tilbud fra uavhengige tredjeparter som tilbyr relevante produkter og tjenester.

Ved å bruke tjenesten gir du samtykke til at de aktuelle leverandørene kan bruke opplysningene du oppgir til å kontakte deg via e-post, telefon, eller SMS, med tilbud som er relevante for henvendelsen din.

Hvorfor vi behandler personopplysninger
Rettsgrunnlaget for Dine Anbud AS` behandling av personopplysningene dine følger av personvernforordningen art 6. nr. 1.

Dine Anbud AS og tredjeparter trenger personopplysninger for å kunne levere gode og personlig tilpassede tilbud. Det foreligger dermed legitime interesser, ettersom behandlingen av personopplysningene er nødvendige for å kunne fremme tilbudet til brukeren, jf. personvernforordningen art. 6, nr.1, bokstav f.

Hvilke kategorier av personopplysninger vi behandlerDine Anbud AS behandler navn og kontaktopplysninger som adresse, e-post og telefonnummer.

Hvordan vi videreformidler personopplysninger
Dine Anbud AS videreformidler personopplysningene dine til uavhengige tredjeparter som kan gi deg tilbud. Du blir informert om hvilke aktører disse opplysningene blir gitt til.

Gjennom DineAnbud.no vil du ikke motta noe annet enn tilbud på ulike produkter og tjenester. Du vil normalt motta tilbud via e-post, SMS eller telefon innen 2-3 virkedager. Du kan få forespørselen din strøket eller slettet ved å sende en e-post til jorgen@dineanbud.no.

Våre samarbeidspartnere har samtykket til å ikke bruke personopplysningene til annet enn det nevnte formål. De vil dermed ikke kunne sende deg nyhetsbrev eller lignende uten din spesifikke godkjennelse. Dine Anbud AS vil aldri be om slike godkjennelser på vegne av tredjeparter.

Hvordan vi oppbevarer personopplysningene
Dine Anbud AS oppbevarer personopplysningene så lenge det er relevant, vanligvis i ett år, og med en maksimumstid på fem år.

Personopplysningene oppbevares så lenge de er relevante for å innhente tilbud, herunder dokumentasjon til uavhengige tredjeparter angående leads. Normalt vil personopplysningene bli slettet innenfor en periode på opptil ett år.

Informasjonskapsler
Informasjonskapsler er små tekstfiler som kan brukes av nettsteder for å gjøre en brukers opplevelse mer effektiv.

Loven sier at vi kan lagre informasjonskapsler på enheten hvis de er strengt nødvendige for at dette området skal fungere. For alle andre typer informasjonskapsler trenger vi samtykke fra deg.

Dette nettstedet bruker forskjellige typer informasjonskapsler. Noen informasjonskapsler er lagt inn av tredjeparts tjenester som vises på våre sider.
Samtykke til å innhente informasjonskapsler

Når du bruker DineAnbud.no, samtykker du til at informasjonskapsler blir lagret på datamaskinen din. Dette betyr at du frivillig samtykker til at informasjonskapsler blir innhentet. Hvis du ikke ønsker at informasjonskapsler skal bli lagret, kan du for eksempel bruke inkognitomodus. Hvis du ikke gir nettstedet muligheten til å bruke informasjonskapsler, risikerer du at DineAnbud.no ikke fungerer optimalt. Samtidig kan det føre til at visse tjenester eller funksjoner ikke kan brukes, fordi de krever informasjonskapsler for å huske valgene du har tatt.

Deaktivere samtykket
Du kan deaktivere informasjonskapsler i nettleseren din:

Hvordan vi beskytter opplysningene
Dine Anbud AS er forpliktet til å beskytte opplysningene dine. Dine Anbud AS har derfor iverksatt sikkerhetstiltak for å hindre at opplysninger, utilsiktet eller ulovlig, blir ødelagt, går tapt eller blir endret, samt mot at de havner i uvedkommendes hender, blir misbrukt eller på andre måter behandlet i strid med loven.

Dette betyr også at opplysningene dine blir korrigert hvis Dine Anbud AS oppdager feil, og det innebærer at dataene blir slettet når Dine Anbud AS ikke lenger er pliktige å oppbevare dem. Det samme gjelder om de ikke lenger er relevante, etter en periode på maksimalt fem år.

Dine rettigheter
I henhold til reglene for databeskyttelse har du flere rettigheter i forbindelse med hvordan vi behandler opplysninger om deg. Hvis du vil utøve rettighetene dine, kan du kontakte oss på post@dineanbud.no.

Rett til innsyn, rettelse og sletting
Det følger av personopplysningsloven at du har rett til å få innsyn i opplysningene Dine Anbud AS har om deg. Du har også rett til å få korrigert uriktige opplysninger om deg selv, og du har rett til å få slettet opplysninger som ikke lenger er nødvendige eller ikke er lovlige å behandle.

Rett til begrenset behandling
I spesielle tilfeller har du rett til å få begrenset behandlingen av personopplysningene dine. I slike tilfeller kan Dine Anbud AS kun behandle informasjonen – med unntak av å lagre den – med samtykket ditt, eller med det formål å etablere, påstå eller forsvare juridiske krav, eller for å beskytte en person eller viktige samfunnsinteresser.

Rett til innvendinger
Du har i visse tilfeller rett til å komme med innvendinger mot vår ellers lovlige behandling av dine personopplysninger. Du kan også protestere mot behandling av opplysningene dine til bruk i direkte markedsføring.

Rett til å overføre informasjon
Du har i enkelte tilfeller rett til å motta dine personopplysninger i et strukturert, alminnelig brukt og maskinlesbart format, samt å få overført disse opplysningene fra én dataansvarlig til en annen, uten hindring.

Annonse- og analyseverktøy
Følgende tredjepartsverktøy benytter informasjonskapsler til enten analyse- eller annonseringsformål.

Du kan reservere deg mot sporing fra disse verktøyene enkeltvis hos hver verktøyleverandør (klikk på lenkene over).

Klage til Datatilsynet
Hvis du har spørsmål om hvordan Dine Anbud AS behandler opplysningene dine, vil vite mer om denne sidens bruk av informasjonskapsler eller ønsker mer informasjon fra oss, kan du ta kontakt via telefon, e-post eller brev. Kontaktinformasjonen står øverst i denne artikkelen.

Hvis du ønsker å klage over Dine Anbud AS` behandling av personopplysningene dine etter å ha kontaktet oss direkte, har du rett til å klage til Datatilsynet. Det kan du gjøre på datatilsynet.no.