Hjem » Forsikringer » Livsforsikring

Livsforsikring

Livsforsikring gir økonomisk trygghet til din familie om noe uforutsett skulle skje

Du kan spare flere tusen kroner i året på å bytte forsikringsselskap. Ved å legge ut forsikringene dine på anbud hos oss kan du enkelt sammenligne tilbud fra flere selskaper og finne den beste forsikringsavtalen for deg. 

 

Sammenlign tilbud på forsikring

Har du gjeld sammen med ektefelle/partner, og barn som du forsørger?

Da kan det være lurt med en livsforsikring, også kalt gjeldsforsikring.

En livsforsikring er i all hovedsak en engangsutbetaling som går til ektefelle/arvinger eller annen begunstiget. Dette skal være en trygghet for de gjenlevende om en av partene faller bort. Det er lett å havne i en økonomisk ustabil situasjon om en stor del av familiens inntekter går bort, samtidig som de fast kostnadene forblir så å si de samme.

En livsforsikring gjør at det er mulig å betale ned gjeld, slik at de etterlatte unngår å måtte flytte eller gjøre drastiske endringer økonomisk.

Hvem går utbetalingen på livsforsikringen til?

Om du ikke aktivt velger noe annet, går utbetalingen til ektefelle, arvinger eller følger lov/testament. Men om du ønsker at utbetalingen skal gå til noen helt andre, kan man fritt begunstige den personen man ønsker. Da vil utbetalingen gå til den/de man har begunstiget.

Hvilken forsikringssum bør jeg ha?

Det er helt opp til hver enkelt person hvilken forsikringssum man ønsker å tegne på sin livsforsikring. Vi vil allikevel anbefale at man tegner minimum halvparten av husstandens gjeld, slik at man slipper å bekymre seg for økonomien. 

Fyll ut skjema hos oss i DineAnbud og motta uforpliktende tilbud fra flere forskjellige forsikringsselskaper. En livsforsikring er en trygghet å gi til de som står deg nærmest.

Spørsmål og svar

Er personforsikring og livsforsikring det samme?

Personforsikring omhandler flere forsikringer, mens livsforsikring er en egen forsikring som faller inn under kategorien personforsikringer.

Hvor mye koster en livsforsikring?

Dette avhenger av hvor høy forsikringssum du ønsker utbetalt ved dødsfall. I tillegg er alder en viktig faktor for prisen.

Er det nødvendig med livsforsikring?

Livsforsikring, også kalt gjeldsforsikring eller dødsfallforsikring, gir en engangsutbetaling som kan bidra til å beholde hus og hjem for de etterlatte. En forsikring gjør det enklere å takle dette.

Hvilket selskap har billig livsforsikring?

Livsforsikring varierer i pris hos alle selskaper. For å finne den beste prisen bør du derfor innhente flere pristilbud, slik at du kan sammenligne og velge den billigste livsforsikringen.